• banner

Като основен износител на облекла, Китай изнася повече от 100 милиарда долара облекла всяка година, много повече от вноса си. Въпреки това, с трансформацията на икономическата структура на Китай през последните години, шивашката промишленост постепенно навлезе в зряла фаза, а продуктовите категории постепенно се обогатяват, излишъкът от внос и износ на дрехи в Китай постепенно се свива.

От 2014 до 2019 г. мащабът на износа на дрехи в Китай постепенно намалява. Според статистиката на Главната администрация на митниците, през 2018 г. стойността на износа на китайското облекло и аксесоари е била 157,812 млрд. Щатски долара (конвертирани от средния курс долар-RENMINBI за съответния месец), което е намаление с 0,68% на годишна база. От януари до май 2019 г. износната стойност на китайските дрехи и аксесоари е 51,429 млрд. Щатски долара, което е спад от 7,28% на годишна база.

От 2014 до 2019 г. вносът на китайски облекла нараства бързо. Според статистиката на Главната администрация на митниците, през 2018 г. стойността на вноса на китайски дрехи и аксесоари е 8,261 милиарда щатски долара, което е 14,80 % повече на годишна база. От януари до април 2019 г. стойността на вноса на китайски дрехи и аксесоари е 2,715 млрд. Долара, което е с 11,41% повече спрямо предходната година.

Китайската шивашка промишленост се изнася главно за ЕС, САЩ, АСЕАН и Япония. През 2018 г. износът на китайски облекла за ЕС достигна 33,334 млрд. Щатски долара, следван от САЩ и Япония съответно с 32,153 млрд. Долара и 15,539 млрд. Щатски долара. От тенденцията от последните години износът на китайски облекла за САЩ и Япония възобнови растежа си, докато спадът на износа за Европейския съюз се сви, а китайският износ за някои страни по линията „Един пояс и един път“ се радва на добър растеж. През 2018 г. износът на Китай за Виетнам и Мианмар се е увеличил с повече от 40 %, докато износът за Русия, Хонконг и Европейския съюз се е свил съответно с 11,17 %, 4,38 % и 0,79 %.

От гледна точка на експортните продукти, според прогнозната статистика, сред 255 -те вида облекла, изнесени от Китай през 2018 г., общата износна стойност на първите 10 продукта е над 48,2 милиарда щатски долара, което представлява около 30% от общия износ стойност. Сред тях „плетени плетени пуловери, жилетки, жилетка и др.“ С химически влакна. е най -изнасяният продукт, като стойността на износа на този продукт достига 10,270 милиарда щатски долара до 2018 г.

От януари до април 2019 г. десетте най -големи износа на облеклото в Китай възлизат на 11.071 милиарда щатски долара


Час на публикация: 04 септември 2020 г.